9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dostaliśmy kolejne rządowe pieniądze na obwodnicę Przemyśla.

Bardzo dobrą wiadomość dla naszego Miasta przekazał w tym tygodniu Prezydentowi Miasta Przemyśla Minister Finansów – samorząd Przemyśla otrzymał kwotę 15.336.500 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wschodniej drogi obwodowej Miasta Przemyśla. Informację o dofinansowaniu Prezydent Robert Choma przedstawił na dzisiejszej (18 maja) konferencji prasowej, która odbyła się na terenie budowanej obwodnicy.


Kwota ponad 15 mln dofinansowania stanowić będzie uzupełnienie wkładu własnego Miasta do inwestycji. Przypomnijmy, że także w ubiegłych dwóch latach na ten cel otrzymaliśmy pieniądze z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 11 mln (2010) i 8 mln (2011), łączna suma wsparcia wyniesie więc ponad 34 mln zł, dzięki czemu zaangażowanie środków finansowych z budżetu samorządu będzie wynosiło ok. 12%.

Przekazując te bardzo dobre wiadomości , Prezydent Robert Choma złożył podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, szczególnie dziękując podkarpackim Posłom koalicji rządzącej: Zbigniewowi Rynasiewiczowi, Piotrowi Tomańskiemu i Markowi Rząsie, bez wsparcia których tak pozytywne dla Miasta rozwiązanie finansowe nie byłoby możliwe. Dodał także, że pozyskana spoza budżetu kwota pozwoli na sprawniejszą realizację nieprzewidzianych wcześniej wydatków związanych z inwestycją, jak np. iluminację powstającego mostu, a także ograniczenie planowanego deficytu budżetowego.

Prace przy budowie drogi obwodowej Miasta Przemyśla przebiegają bez opóźnień oraz zgodnie z harmonogramem. Procent zaawansowania rzeczywistych robót wynosi około 79 %. Środki finansowe z Funduszu Europejskiego przekazywane są na bieżąco oraz zgodnie z zawartą umową z instytucją pośredniczącą PARP. Na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą robót przewidywany termin zakończenia inwestycji planowany jest na dzień 15 października 2012r., tak więc podczas EURO 2012 nie będzie możliwy przejazd drogą obwodową - jedynie na odcinku od ul. W. Pola do ul. Lwowskiej ruch będzie odbywał się po nowo przebudowanym odcinku drogi oraz nowo wybudowanym rondzie.

Całkowita wartość projektu „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” to 250 milionów zł. Długość realizowanej inwestycji pn. „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” wynosi 3,840km.

JPGNowo budowany most. (694,86KB)

JPGBriefing prasowy. (733,36KB)

JPGNowo budowany most. (607,81KB)

JPGNowo budowany most. (506,91KB)

JPGBriefing prasowy. (661,63KB)

JPGBriefing prasowy. (649,38KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 18-05-2012 13:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:14