10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Pasteura w Przemyślu, przeznaczonej do zbycia

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Ludwika Pasteura w Przemyślu, oznaczonej jako działka nr 277/3 o pow. 0,2492 ha w obr. 206, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00002390/4, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

  • Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 29 czerwca 2012 r.
Opublikował:  | Data publikacji: 18-05-2012 09:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-07-2012 13:20