10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości przeznaczonych na realizację celu publicznego


Prezydent Miasta Przemyśla
informuje

 

że w dniu 6 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 sala nr 19, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, zabudowanych stacjami transformatorowymi, na rzecz właściciela tych stacji, na realizację celu publicznego, oznaczonych jako:
1) działka nr 250/2 o pow. 0,0053 ha w obr. 207, objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00063249/6, położona na Placu Św. Floriana,

  • Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 8 000,00 zł brutto (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100) w tym 23 % podatku VAT – rokowania odbędą się o godz. 10:00;

2) działka nr 267/1 o pow. 0,0123 ha w obr. 207, objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00055376/6, położona przy ul. Bohaterów Getta,

  • Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 18 000,00 zł brutto (słownie złotych: osiemnaście tysięcy 00/100) w tym 23 % podatku VAT – rokowania odbędą się o godz. 10:30;

3) działka nr 73 o pow. 0,0043 ha w obr. 215, objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00066719/3, położona przy ul. Ofiar Katynia.

  • Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 3 500,00 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100) w tym 23 % podatku VAT – rokowania odbędą się o godz. 11:00.
Opublikował:  | Data publikacji: 14-05-2012 07:53
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-06-2012 11:42