9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oratorium zaprasza na sztukę "Z Krzyku" - o przemocy doświadczanej przez dzieci i młodzież

Szanowni Państwo

W tym roku obchodzimy – jako Zgromadzenie uroczystości związane z setną rocznica śmierci wielkiego pedagoga, naszego Założyciela O. Bronisława Markiewicza, który tu, na ziemi przemyskiej rozpoczynał swoją działalność. To, co my robimy, jest nieudolnym wypełnianiem Jego testamentu. To dziecko najbardziej potrzebujące było w sercu markiewiczowskiej działalności. Na terenie Przemyśla prowadzimy m.in. Świetlice socjoterapeutyczną i marzymy o utworzeniu profesjonalnego  „Centrum Terapii  Sztuką”. Z naszego doświadczenia wynika bardzo wielka skuteczność tego rodzaju działania w pomocy dziecku w trudnościach. Dlatego też w świetlicy – staramy się organizować pomoc idącą w tym kierunku.  

Obecnie Młodzież w ramach zajęć dodatkowych realizuje projekt o bardzo prowokacyjnym tytule: „Z KRZYKU”.
Jest to zadanie wspierane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej PO FIO. Pomoce do realizacji tego zadania są również zakupione z innych źródeł: Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Przemyśla czy tez indywidualnych sponsorów. Program ten jest nakierowany na rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży doznającej różnego rodzaju przemocy.

Po długich spotkaniach w czasie prowadzonych zajęć młodzież doszła do wniosku, iż krzyk bardzo często jest wyrazem bezsilności, nieumiejętności radzenia sobie z trudnościami, dodawanie sobie wartości poprzez podnoszenie głosu czy stosowanie przemocy. Reakcją na krzyk jest najczęściej zamknięcie, wycofywanie się, poczucie bezwartościowości, ale także krzyk ze strony doznającego przemocy. Bardzo rzadko krzyk jest objawem radości.
Dzieci i młodzież pracująca w ramach tego projektu zastanawia się nad  doświadczeniem ich samych oraz rówieśników, którego często nie potrafią nazwać lub wypowiedzieć. W trakcie projektu na różnych zajęciach młodzież i dzieci uczyły się radzić z tym, co doświadczają w rodzinie bądź w grupie rówieśniczej. Pracują również nad skonstruowanym przez siebie scenariuszem a w trakcie prac z ich inicjatywy został ogłoszony dla szkół i placówek dawnego województwa przemyskiego  konkurs fotograficzno – plastyczny o tym samym tytule.
Organizatorzy konkursu liczyli na to, że prace plastyczne będą wynikiem rozmów, dyskusji czy warsztatów prowadzonych podczas zajęć w szkołach. Temat konkursu był swego rodzaju prowokacją, która miała doprowadzić do szukania odpowiedzi na trudne pytania dzieci i młodzieży, przełamywania tabu dotyczącego przemocy a także i przede wszystkim odnajdywania bezpiecznych rozwiązań.  
Konkurs cieszył się dużym powodzeniem i wpłynęło ponad sto prac.  Z nadesłanych prac bardzo jednoznacznie wynika, iż krzyk najczęściej kojarzy nam się z przemocą. Najbardziej dotkliwy jest niemy krzyk bezsilności dzieci, które jeszcze niewiele rozumieją ale wiele czują.
Wystawa pokonkursowa była prezentowana w Bibliotece Publicznej w Przemyślu i miała bardzo duży oddźwięk w  oglądających. Dzięki pomocy Pana Dyrektora Dariusza Tracza Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego oraz życzliwości Pani Wojewody Małgorzaty Chomycz-Szmigielskiej – przez trzy tygodnie była prezentowana w Urzędzie Wojewódzkim oraz w Urzędzie Marszałkowskim w ramach międzynarodowej konferencji organizowanej przez Kuratorium. Wzbudza ona wiele refleksji na temat tego, co naprawdę może przeżywać młodzież.

W czerwcu planujemy jeszcze na terenie naszego miasta Przemyśla prezentować tę wystawę w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej wraz z spektaklem przygotowanym przez dzieci i młodzież Świetlicy ORATORIUM pod tym samym tytułem. Podpisaliśmy porozumienie z Wydziałem Edukacji, dzięki któremu możemy liczyć na uczestnictwo w naszych przemyśleniach szkół z terenu Przemyśla.

Na dzień 19 czerwca zaplanowaliśmy uroczystą część artystyczną projektu „Z KRZYKU” na terenie Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej”. Na spotkanie artystyczne składać się będzie prezentacja sztuki: "Z krzyku" na temat często doświadczanej przemocy przez dzieci i młodzież, prezentacja prac z konkursu fotograficzno – plastycznego a także pokazanie sposobów pracy z dzieckiem poprzez terapię sztuką. W ten sposób chcemy się wpisać również w obchody 100–letniej rocznicy śmierci naszego założyciela Ks. Bronisława Markiewicza. Senat RP – obecny rok ogłosił Rokiem Markiewiczowskim.

Będzie naszym zaszczytem gościć Państwo na naszym występie.

Serdecznie zapraszamy

Dzieci i młodzież wraz z wychowawcami ORATORIUM

 

JPGNULL (134,16KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 09-05-2012 11:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-05-2014 13:43