0.6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiana organizacji ruchu przy ul. Kochanowskiego w Przemyślu

Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Przemyślu Sp. z o.o. informuję, że w związku z  planowaną przebudową  ulicy Kochanowskiego w Przemyślu z dniem 9 maja 2012r  wyłączony zostanie z ruchu kołowego odcinek ulicy  Kochanowskiego  od  skrzyżownia z ul. Studencką do łącznika bez nazwy z ul. Paderewskiego .
W celu zapewnienia możliwości dojazdu wyznaczony zostanie objazd zamkniętego odcinka. W związku z tym prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na zmienione oznakowanie dróg w tym miejscu.  

Wprowadzenie  ograniczeń w ruchu pojazdów nastąpi na  podstawie projektu  czasowej  organizacji ruchu drogowego zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla  pismem l.dz. KMD.II.4.7221.2.21.2012 z dnia 4 maja 2012r .

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl