10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 18 w budynku przy ul. J. Słowackiego 52, nr 4 w budynku przy ul. J. Słowackiego 6 i  nr 8a w budynku przy ul. A. Dworskiego 22, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1476, nr 843 i nr 1592 wszystkie w obrębie 207.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 19.06.2012 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 07-05-2012 08:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-06-2012 12:13