9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Święto Konstytucji 3 Maja - fotorelacja

Tegoroczne obchody 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej WP, Orkiestry, Chóru Magnificat i pocztów sztandarowych. Dalsza część uroczystości odbywała się na Wzgórzu Zamkowym, przy kamieniu upamiętniającym wydarzenia z 1791 roku. Z wystąpieniami do zebranych licznie mieszkańców zwrócili się: Poseł na Sejm RP Piotr Tomański, Senator RP Andrzej Matusiewicz oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma. PO odczytaniu apelu pamięci i salwie honorowej, przybyłe delegacje złożyły pod obeliskiem wiązanki kwiatów i wieńce.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, która towarzyszy uroczystościom, w tym roku odbyła się w Sali audiowizualnej Głównego Gmachu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Tradycyjnie jest to wydarzenie, w trakcie którego wręczane są najważniejsze wyróżnienia i nagrody przyznawane osobom i instytucjom pracującym na rzecz naszego Miasta w różnych dziedzinach. W tym roku Rada Miejska postanowiła wyróżnić tytułami Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla dwie postaci ze świata nauki związane z Przemyślem: prof. dr hab. Marka Bojarskiego – Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. Jana Drausa – współtwórcę i długoletniego Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej. Laudacje na ich cześć przygotowali:

prof. UW dr hab. Marek Zubik - laudacja


prof. dr hab. Jerzy Bartmiński - laudacja


Corocznie również trzeciomajowa sesja Rady Miejskiej w Przemyślu jest okazją do ogłoszenia wyników i wręczenia tytułu Przemyślanina Roku. W tym Plebiscycie organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu do tytułu za rok 2011 nominowani zostali: Stanisław Frankowski (Wielki promotor Przemyśla i Polski na Węgrzech, a także tłumacz i autor wielu artykułów oraz audycji na temat Przemyśla na Węgrzech), Andrzej Guran (wychowawca wielu pokoleń skrzypków i altowiolistów, założyciel Przemyskiego Kwartetu Smyczkowego, Przemyskiej Orkiestry Kameralnej, i Przemyskiego Chóru Kameralnego, wiceprezes Towarzystwa Muzycznego), Marek Mikrut (malarz, grafik i fotograf, laureat wielu nagród, członek i założyciel Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych), Grażyna Niezgoda (antykwariusz, działacz kultury, artysta fotografik, krytyk i popularyzator sztuki). W wyniku trwającego od 15 lutego do 15 kwietnia głosowania tytuł Przemyślanina Roku 2011 przypadł Andrzejowi Guranowi.


Doroczną Nagrodę Miasta Przemyśla za całokształt działalności przyznano w tym roku Zespołowi Tanecznemu „Koralik” – nagrodę w imieniu całego zespołu odebrała Dorota Pantuła – Ferlejko – założyciel, instruktor , choreograf i kierownik „Koralika”.


W trakcie uroczystej sesji wręczone zostało także unikalne wyróżnienie – nadawana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Otrzymał ją za upowszechnianie kultury muzycznej, szczególnie piosenki studenckiej i poetyckiej, Jerzy Krużel.


Tradycyjnie w tym dniu wręczane są także stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. W tym roku otrzymali je następujący zawodnicy, wolontariusze, trenerzy i kluby:
Klub Sportowy „Czuwaj” – sekcja piłki ręcznej.
Miejski Klub Sportowy „Polonia” – sekcja koszykówki
Miejski Ludowy Klub Sportowy „Nurt” – tenis stołowy
UKS „Tempo 5” - lekkoatletyka
UKS „Gladiator” – Piotr Pająk – koszykówka zunifikowana –
UKS „Aktywna Piątka”
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” – Robert Preisner.
Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 14 - Przemysław Sieńko
Przemyska Szkółka Bokserska – Kazimierz Korecki.
Miejski Klub Sportowy „Polonia” – sekcja piłka nożna - drużyna młodzików starszych.
Klub Sportowy „Czuwaj” – trenerzy piłki nożnej – juniora starszego Panowie Zbigniew Kowal i Stanisław Choma


Zgodnie ze zwyczajem także Cech Rzemiosł Różnych wręczył w trakcie uroczystości dyplomy mistrzowskie – w tym roku otrzymało je 16 osób.


Spotkanie w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej zakończył występ tegorocznego laureata Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla – Zespołu Tanecznego „Koralik”.

JPGUroczystości na Wzgórzu Zamkowym (367,63KB)

JPGWyróżniony odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” - Jerzy Krużel. (388,39KB)

JPGUroczysta Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - laudacja prof. dr hab. Jerzego Bartmińskiego, odczytana przez Adama Łozińskiego (340,16KB)

JPGUroczystości na Wzgórzu Zamkowym (367,63KB)

JPGNowi Honorowi Obywatele Miasta Przemyśla (465,59KB)

JPGUroczystości na Wzgórzu Zamkowym - Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma (299,09KB)

JPGDorota Pantuła – Ferlejko – założyciel, instruktor , choreograf i kierownik „Koralika”. (440,13KB)

JPGNowi Honorowi Obywatele Miasta Przemyśla (429,07KB)

JPGKamień upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja (741,26KB)

JPGUroczysta Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (408,35KB)

JPGUroczysta Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu (407,33KB)

JPGUroczystości na Wzgórzu Zamkowym (708,73KB)

JPGUroczystości na Wzgórzu Zamkowym - składanie kwiatów (708,38KB)

JPGTegoroczne obchody 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej WP, Orkiestry, Chóru Magnificat i pocztów sztandarowych. (362,00KB)

JPGProf. dr hab. Jan Draus (450,59KB)

JPGUroczystości na Wzgórzu Zamkowym - składanie kwiatów (752,57KB)

JPGUroczystości na Wzgórzu Zamkowym (738,57KB)

JPGTegoroczne obchody 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej WP, Orkiestry, Chóru Magnificat i pocztów sztandarowych. (545,63KB)

JPGWręczenie dyplomów mistrzowskich Cechu Rzemiosł Różnych (468,24KB)

JPGUroczystości na Wzgórzu Zamkowym (708,91KB)

JPGNominowani w Plebiscycie "Przemyślanin Roku 2011" (442,79KB)

JPGUroczystości na Wzgórzu Zamkowym - składanie kwiatów (677,14KB)

JPGWręczenie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (460,56KB)

JPGDorota Pantuła – Ferlejko – założyciel, instruktor , choreograf i kierownik „Koralika”. (396,76KB)

JPGUroczystości na Wzgórzu Zamkowym - składanie kwiatów (631,58KB)

JPGUroczystości na Wzgórzu Zamkowym - składanie kwiatów (751,10KB)

JPGUroczystości na Wzgórzu Zamkowym - składanie kwiatów (759,76KB)

JPGUroczystości na Wzgórzu Zamkowym - składanie kwiatów (650,00KB)

JPGWyróżniony odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” - Jerzy Krużel. (424,28KB)

JPG"Przemyślanin Roku 2011" - Andrzej Guran (570,83KB)

JPGUroczysta Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu (577,49KB)

JPGUroczystości na Wzgórzu Zamkowym (606,75KB)

JPGNominowani w Plebiscycie "Przemyślanin Roku 2011" (421,46KB)

JPGUroczystości na Wzgórzu Zamkowym - Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma (773,05KB)

JPGUroczystości na Wzgórzu Zamkowym - składanie kwiatów (752,08KB)

JPGProf. dr hab. Marek Bojarski (404,45KB)

JPGUroczystości na Wzgórzu Zamkowym (740,12KB)

JPGUroczystości na Wzgórzu Zamkowym (754,83KB)

JPGUroczystości na Wzgórzu Zamkowym - składanie kwiatów (694,52KB)

JPGUroczysta Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - laudacja prof. UW dr hab. Marka Zubika (435,37KB)

JPGUroczystości na Wzgórzu Zamkowym (755,37KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 04-05-2012 15:11
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:12