11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Międzynarodowa konferencja pedagogiczna

W dniach od 22 do 25 marca   2012 r. odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna „ Przyszłość nabywamy kosztem teraźniejszości. Wyzwania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy samorządowi z  Polski (Podkarpacie), Ukrainy (rejon Lwowski) i Niemiec (Kraj Saary). Ponieważ Gimnazjum nr 3 w Przemyślu utrzymuje kontakty partnerskie ze szkołą Edith-Stein-Schule w Friedrichsthal w Niemczech, w konferencji wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele z obu szkół. Gimnazjum nr 3 reprezentował Dyrektor Szkoły Stanisław Kołodziej oraz Nauczyciel języka niemieckiego Damian Schulz. Ze strony niemieckiej na konferencję przybył Dyrektor Szkoły Werner Hillen wraz z Nauczycielką Aliną Zimowski.

Pierwsza część konferencji odbyła się we Lwowie a druga w Rzeszowie i Jaśle. Na konferencji omówiono im. in. zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem człowieka w aspekcie wpływu różnych środowisk, jak również trójstronnej współpracy związanej ze zrównoważonym rozwojem między trzema regionami: podkarpackim, Kraju Saary i  regionu lwowskiego.

JPGNULL (124,88KB)

JPGNULL (128,41KB)

JPGNULL (83,27KB)

JPGNULL (92,46KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 30-04-2012 08:03
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-04-2012 08:03