13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dokonano oceny jakości współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi

W dniu 30 marca 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie grupy dyskusyjnej poświęcone ocenie jakości współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi.

Ocena ta została dokonana po raz pierwszy w oparciu o „Niezbędnik do (samo)oceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi” (Lokalny Indeks Jakości Współpracy), powstały w ramach projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metoda LIW polega na przeprowadzeniu diagnozy sytuacji w zakresie współpracy (badanie ankietowe), a następnie na przygotowaniu spotkania z wybranymi przedstawicielami organizacji (grupa dyskusyjna), w trakcie którego wspólnie dokonuje się samooceny stanu współpracy, identyfikuje aspekty wymagające usprawnienia i formułuje odpowiednie wnioski na przyszłość.   

W badaniu ankietowym oceny jakości współpracy w okresie ostatnich 12 miesięcy wzięło udział 27 organizacji z terenu miasta Przemyśla. Wyniki ankiet są prezentowane w zestawieniach.

W załączeniu zamieszczamy sprawozdanie ze spotkania grupy dyskusyjnej oraz materiały stanowiące podstawę do oceny jakości współpracy.

PDFInformacja o współpracy w roku 2011

PDFZestawienie danych ankietowych

PDFSprawozdanie

PDFLista obecności

PDFLista kontrolna

PDFOcena jakości współpracy

Opublikował:  | Data publikacji: 27-04-2012 14:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-05-2014 13:43