19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Przerwa w Przemyślu, przeznaczonej do zbycia

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczonej jako działka nr 200/2 o powierzchni 0,3404 ha, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00044966/9 w obrębie 209 m. Przemyśla, położonej przy ul. Przerwa.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 08 czerwca 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 27-04-2012 12:27
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-06-2012 11:48