2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

UWAGA GŁOŚNA PRÓBA SYREN ALARMOWYCH

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta (88/2012) w piątek 27 kwietnia br. odbędzie się głośna próba syren alarmowych podczas prowadzonego w tym dniu miejskiego treningu systemu wykrywania i alarmowania.  Wspomniana próba rozpocznie się o godz. 17.00 i zakończy o godz. 18.00. Jutrzejszy trening jest jednym z zaplanowanych działań realizowanych w ramach Planu przebiegu miejskiego treningu SWA.

Cele ćwiczenia:

1. Doskonalenie wiedzy członków formacji obrony cywilnej w zakresie przeznaczenia, organizacji, zasad funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie miasta Przemyśla.
2. Doskonalenie wiedzy członków formacji obrony cywilnej SWA z zakresu zagrożeń, których źródłem jest własny zakład pracy oraz realizowanych zadań w tym zakresie, w  tym zasad alarmowania załogi zakładu pracy oraz mieszkańców okolicznych domów i osiedli.
3. Doskonalenie wiedzy z zakresu prognozowania skażeń.
4. Doskonalenie wiedzy dotyczącej zasad rozwijania formacji w  warunkach sytuacji kryzysowej oraz w sytuacjach nadzwyczajnych.
5. Sprawdzenie sprawności działania scentralizowanego systemu alarmowania na terenie miasta Przemyśla.
6. Doskonalenie praktycznych umiejętności uruchamiania scentralizowanego systemu alarmowego w zależności od rodzaju zagrożeń.
7. Doskonalenie wiedzy na temat obiegu informacji w miejskim systemie wykrywania i alarmowania.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl