17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych .

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 6 w budynku przy ul. Parkowej 3, nr 9 w budynku przy ul. Mickiewicza 24, nr 3 w budynku przy ul. Św. Królowej Jadwigi 6, nr 5 w budynku przy ul. Słowackiego 76, nr 18 w budynku przy ul. Słowackiego 52, nr 4 w budynku przy ul. Słowackiego 6, nr 13 w budynku przy ul. Sanockiej 5, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1307, nr 789, nr 1213, nr 1551, nr1476, nr 843 i nr 1287 wszystkie w obrębie 207.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 07.06.2012 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 25-04-2012 11:48
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-06-2012 11:47