10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 7 w budynku przy Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 i nr 30 w budynku przy
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 10, usytuowanych na działkach nr 1107 i nr 1109 (podwórze) obie w obrębie 207 oraz nr 1128 w obrębie 205.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 05 czerwca 2012 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 24-04-2012 08:25
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-06-2012 11:47