Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 19 kwietnia 2012 roku Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcje n

Przemyśl, dnia 19 kwietnia 2012 r.

MKL-V.7150.2.2012.EC7

 

 

Prezydent Miasta Przemyśla

informuje, że w dniu 19 kwietnia 2012 roku Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl  lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcje na oddanie w najem niżej wymienionych lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

 

 

  • ul. Kazimierza Wielkiego 26   - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferowała:

                                                                       SKOK w Wołominie,

  • ul. Grunwaldzka 29                    - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował:
                                                              Piotr Jakubiszyn

 

Wadia po przetargach podlegają zwrotowi za wyjątkiem w/w osobom wygrywającym aukcję, które to wadia zalicza się na poczet kaucji zabezpieczających lokale.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

 

Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę:

 

ad. 1)-                  1.800,  słownie: jeden tysiąc osiemset złotych (K. Wielkiego 26),

ad. 2) -                 0 zł, słownie: zero złotych (Grunwaldzka 29),

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-04-2012 12:06 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 25-05-2012 11:20

Na skróty