2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w czasie wypoczynku letniego 2012

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w czasie wypoczynku letniego w roku 2012. 

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

W załączeniu Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, treść ogłoszenia (załącznik do Zarządzenia), wzór oferty, wzór sprawozdania oraz instrukcja wypełniania oferty i sprawozdania.

Oferty należy składać do dnia 25 maja 2012 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1.

 

PDFInstrukcja wypełniania oferty oraz sprawozdania

DOTWzór sprawozdania

DOTZarządzenie Nr 99/2012 z dnia 20.04.2012

DOTZałącznik do Zarządzenia Nr 99/2012 z dnia 25.05.2012

DOTWzór oferty

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl