10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów nieorganiczonych, położonych przy ul. Kard. Wyszyńskiego

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Przemyślu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych, położonych w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w obr. 202 m. Przemyśla, objętych księgą wieczystą Nr PR1P/00063463/2, oznaczonych jako:
1) działka nr 2916/4 o pow. 0,0886 ha
2) działka nr 2916/5 o pow. 0,0813 ha.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 4 czerwca 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 20-04-2012 14:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-06-2012 11:48