10.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla

W dniu 11 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji w sprawie Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla. Komisja rozpatrywała sześć wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego, a wyniku tajnego głosowania Prezydent Miasta przyznał Doroczną Nagrodę: 

Zespołowi Tanecznemu „Koralik” w wysokości 10.000 zł. brutto za całokształt działalności w dziedzinie tańca.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl