4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla

W dniu 11 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji w sprawie Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla. Komisja rozpatrywała sześć wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego, a wyniku tajnego głosowania Prezydent Miasta przyznał Doroczną Nagrodę: 

Zespołowi Tanecznemu „Koralik” w wysokości 10.000 zł. brutto za całokształt działalności w dziedzinie tańca.

Opublikował:  | Data publikacji: 16-04-2012 15:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:13