-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych .

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 19 w budynku przy ul. Biskupa Jakuba Glazera 1, nr 17 w budynku przy ul. Henryka Wieniawskiego 8 oraz nr 2 w budynku przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 12, usytuowanych na działkach nr 761, nr 1459 i nr 1458/1 (podwórze) oraz nr 1127 wszystkie w obrębie 205 miasta Przemyśla.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 29 maja 2012 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 16-04-2012 09:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-06-2012 11:47