19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Rodziewiczówny 16 w Przemyślu, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 202 m. Przemyśla przy ul. Rodziewiczówny 16, oznaczonej jako działka nr 2514 o pow. 0,0140 ha, objęta KW Nr PR1P/00031245/5, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) upływa w dniu 23 maja 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 12-04-2012 13:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-06-2012 11:48