10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podsumowanie szkolenia Sprzedaż i promocja oferty turystycznej Przemyśla na UEFA EURO 2012

Szkolenie zostało zorganizowane w dniach 27-28 marca 2012 roku w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza 30. Jego uczestnikami byli pracownicy przedsiębiorstw turystycznych w tym działów marketingu oraz pracownicy pierwszej linii, odpowiedzialni za bezpośrednią obsługę turystów.


Szkolenie prowadziło trzech trenerów PART SA:
1) Magdalena Ragus – Dyrektor Zespołu Projektowego
2) Magdalena Jaworska – Ekspert Projektu
3) Wojciech Norkowski – Ekspert Projektu


Ponadto program szkolenia został uzupełniony o tematykę z zakresu bezpieczeństwa miasta oraz przygotowania służb granicznych i celnych do obsługi turystów i kibiców na przejściach granicznych polsko-ukraińskich, a w szczególności w Medyce i Korczowej. Informacji udzielili przedstawiciele z Izby Celnej, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz Miejskiej Komendy Policji.  Zakres działań związanych z realizacją kampanii promocyjnej podczas Euro 2012 oraz strefą kibica zaprezentował Naczelnik Wydziału Promocji oraz Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.


Kluczowym celem szkolenia było właściwe przygotowanie jego uczestników do sprzedaży i promocji oferty turystycznej Przemyśla, z położeniem nacisku na obsługę turystów tranzytowych, którzy pojawią się w mieście w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w czerwcu 2012 roku. Szczegółowe cele szkolenia obejmowały:
poznanie nowoczesnych metod promocji, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu internetowego,
zdobycie umiejętności stosowania właściwych technik sprzedaży, nabycie zdolności wykorzystywania programowania neurolingwistycznego (NLP) w kontaktach z klientami,
zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu asertywności i możliwości jej stosowania. 

Szkolenie zostało przeprowadzone w oparciu o przedstawiony poniżej program.


Dzień I, wtorek, 27 marca 2012


9.00-9.30 Rejestracja uczestników
Wprowadzenie
Test wiedzy i umiejętności
9.30-10.30 Nowoczesne narzędzia promocji na rynku turystycznym
10.30-10.45 Przerwa kawowa
10.45-13.00 Nowoczesne narzędzia promocji na rynku turystycznym
Komunikaty marketingowe
13.00-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-15.00 Sztuka komunikacji w obsłudze klienta
15.00-15.15 Przerwa kawowa
15.15-16.00 Umiejętności interpersonalne niezbędne w sprzedaży

Dzień II, środa  28 marca 2012


09.00-09.45 Bezpieczeństwo w czasie Euro 2012 – wystąpienie służb publicznych
09.45-10.00 Przerwa kawowa
10.00-11.00 Techniki profesjonalnej sprzedaży
11.00-11.30 Sprzedaż jako proces
11.30-12.30 Trening asertywności
12.30-13.00 Test wiedzy i umiejętności
Wręczenie certyfikatów
Zakończenie

Szkolenie było prowadzone w sposób interaktywny, angażujący uczestników do aktywnego udziału. Miało ono formę zajęć teoretyczno-warsztatowych. Obok prezentowanych przez ekspertów PART SA zagadnień teoretycznych, wprowadzone zostały takie elementy, jak: ćwiczenia indywidualne i grupowe, zajęcia warsztatowe oraz dyskusje, a także trening asertywności.

Materiał szkoleniowy przygotowany przez PART SA prezentował zagadnienia zgodnie z założonym programem, przy czym podkreślić należy, iż opierał się przede wszystkim o dobre przykłady i studia przypadków oraz wiedzę zdobytą przez trenerów w czasie ich wieloletniej pracy zawodowej. Dzięki temu uczestnicy szkolenia dużo łatwiej mogli przyswoić sobie wiedzę, a także dowiedzieć się, w jaki sposób mogą ją wykorzystywać w swojej pracy zawodowej.

Opr. Wydział Sportu i Turystyki
Ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl

W załączeniu:

- Prezentacja z przygotowań służb granicznych do Euro 2012

- Prezentacja: Sprzedaż i promocja oferty turystycznej Przemyśla na UEFA EURO 2012

 

PDFSprzedaż i promocja oferty turystycznej Przemyśla na UEFA EURO 2012 (5,90MB)

PDFPrezentacja z przygotowań służb granicznych do Euro 2012 (5,00MB)

JPGNULL (181,51KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 04-04-2012 13:12
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-07-2013 09:01