13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kopernika 24.


OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 5, 7, 10, 37 i 38 w budynku przy ul. Kopernika 24, usytuowanym na działce nr 276 w obrębie 207.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 17.05.2012 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 04-04-2012 12:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-06-2012 11:47