1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dot. reorganizacji Wydziału Edukacji

Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 kwietnia 2012r. nastąpiły zmiany w organizacji Referatu Oświaty
w Wydz. Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

Poniżej przedstawiam informację dot. osób nadzorujących poszczególne szkoły i placówki .

 

Imię i nazwisko

Stanowisko / Nadzorowane jednostki

Telefon

Elżbieta Tarnawska

 Naczelnik Wydziału Edukacji

sekretariat-  16 6786226
bezpośredni - 16 6752145

Renata Kochanowicz

 Kierownik Referatu Oświaty

16 675 21 48

Robert Sosnowski

ZSEiO, ZSIiM, ZSMiD, ZSE, ZSUHiG,CKU, CKP,

SOSW-1, SOSW-2, SOSW-3, SP-9

16 675 21 46

Anna Chilczuk

Gimnazjum Nr : 1,2,3,5,
 ILO, IILO,
PPP, BS, MDK

16 675 21 47

Grzegorz Masłyk

Szkoła Podstawowa Nr :  1,4,5,6,8,11,14,15,
ZSzOI, ZSO-2

16 675 21 44

Monika Pacuła

P – 2,3,4,7,9,11,12,13,14,16,19,20

16 675 21 47

 

Z poważaniem

Elżbieta Tarnawska

Naczelnik Wydziału Edukacji

Opublikował:  | Data publikacji: 02-04-2012 13:20
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-04-2012 13:19