16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja na temat granicy polsko-ukraińskiej

W czwartek 29 marca br. w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie rozpoczęła się dwudniowa Konferencja pod tytułem: „Granica Polsko – Ukraińska. Szansa, czy bariera rozwoju społecznego i gospodarczego”. Jej organizatorem jest Polska-Ukraińska Izba Gospodarcza, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezydent Miasta Przemyśla. Jej uczestnikami są gubernatorowie i marszałkowie regionów przygranicznych, dyrektorzy izb celnych, komendanci straży granicznej, przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych, oraz wielu innych uczestników życia gospodarczego i społecznego ze strony polskiej i ukraińskiej.

Konferencja w całości poświęcona jest tematyce granicy polsko - ukraińskiej, jako zagadnieniu politycznemu, prawnemu, a zwłaszcza gospodarczemu.  W trakcie konferencji odbywa się również Kongres Izb Gospodarczych, który sprzyja wymianie doświadczeń i idei rozwoju podmiotów samorządu gospodarczego z Polski i Ukrainy. Podczas pierwszego dnia obrad dyskutowano między innymi na temat rozwoju gospodarcze terenów przygranicznych, jako wyznaczniku poziomu bezpieczeństwa granicznego. Jako pierwszy wystąpił Mieczysław Kasprzak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Głos zabrał również Sławomir Miklicz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla mówił na temat „Perspektyw rozwoju gospodarczego miasta przygranicznego”. Podkreślił on, iż w materiałach pokonferencyjnych powinny znaleźć się wnioski, których rozliczenie mogłoby mieć miejsce podczas kolejnej, przyszłorocznej Konferencji.

Tematem przewodnim drugiego dnia obrad jest: „Obrót transgraniczny a problematyka społeczna terenów przygranicznych Polski i Ukrainy”. Poruszone zostaną ważne kwestie związane ze współpracą przedsiębiorców po obu stronach granicy. Uczestnicy obrad będą także rozmawiać na temat spraw związanych z funkcjonowaniem polskich placówek dyplomatycznych na Ukrainie. Podsumowania i zamknięcia obrad dokonają wspólnie Prezes Jacek Piechota i Tadeusz Piłat Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Iżby Gospodarczej.

JPGKonferencja na temat granicy polsko-ukraińskiej

JPGKonferencja na temat granicy polsko-ukraińskiej

JPGKonferencja na temat granicy polsko-ukraińskiej

JPGKonferencja na temat granicy polsko-ukraińskiej

JPGKonferencja na temat granicy polsko-ukraińskiej

JPGKonferencja na temat granicy polsko-ukraińskiej

JPGKonferencja na temat granicy polsko-ukraińskiej

JPGKonferencja na temat granicy polsko-ukraińskiej

JPGKonferencja na temat granicy polsko-ukraińskiej

JPGKonferencja na temat granicy polsko-ukraińskiej

JPGKonferencja na temat granicy polsko-ukraińskiej

JPGKonferencja na temat granicy polsko-ukraińskiej

JPGKonferencja na temat granicy polsko-ukraińskiej

JPGKonferencja na temat granicy polsko-ukraińskiej

JPGKonferencja na temat granicy polsko-ukraińskiej

Opublikował:  | Data publikacji: 30-03-2012 09:36
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:12