10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że zostały wywieszone wykazy lokali użytkowych, przeznaczonych do zbycia w trybie przetargów nieograniczonych

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, zostały wywieszone wykazy lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych, nieograniczonych, oznaczonych jako:

  • lokal użytkowy oznaczony lit. C, o pow. 30,60 m2, usytuowany w budynku położonym przy ul. Siemiradzkiego 6A, zbywany wraz z udziałem 9/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, w tym w działce nr 22 o pow. 0,5482 ha w obr. 212, objętej KW nr PR1P/00072255/7;
  • lokal użytkowy oznaczony lit. D, o pow. 31,10 m2, usytuowany w budynku położonym przy ul. Siemiradzkiego 6A, zbywany wraz z udziałem 9/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, w tym w działce nr 22 o pow. 0,5482 ha w obr. 212, objętej KW nr PR1P/00072255/7;
  • lokal użytkowy nr 1U o pow. 23,83 m2, usytuowany w budynku położonym przy ul. Słowackiego 43, zbywany wraz z udziałem 106/1000 niewydzielonych części w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego do dnia 30.10.2097 r. działki nr 1000 o pow. 0,0539 ha obr. 207, objętej KW nr PR1P/00000294/7;
  • lokal użytkowy nr 1U o pow. 129,55 m2, usytuowany w budynku położonym przy ul. Słowackiego 52, zbywany wraz z udziałem 106/1000 niewydzielonych części w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego do dnia 17.12.2095 r. działki nr 1476 o pow. 0,0832 ha obr. 207, objętej KW nr PR1P/00051890/7.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 10 maja 2012 r.

JPGLokal użytkowy 1U przy ul. Słowackiego 52 (240,98KB)

JPGLokal użytkowy 1U przy ul. Słowackiego 52 (165,98KB)

JPGLokal użytkowy 1U przy ul. Słowackiego 52 (111,99KB)

JPGLokal użytkowy D przy ul. Siemiradzkiego 6A (90,74KB)

JPGLokal użytkowy 1U przy ul. Słowackiego 52 (255,07KB)

JPGLokal użytkowy D przy ul. Siemiradzkiego 6A (208,42KB)

JPGLokal użytkowy 1U przy ul. Słowackiego 52 (180,07KB)

JPGLokal użytkowy C przy ul. Siemiradzkiego 6A (96,45KB)

JPGLokal użytkowy 1U przy ul. Słowackiego 43 (138,49KB)

JPGLokal użytkowy C przy ul. Siemiradzkiego 6A (113,07KB)

JPGLokal użytkowy D przy ul. Siemiradzkiego 6A (207,56KB)

JPGLokal użytkowy D przy ul. Siemiradzkiego 6A (106,66KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 30-03-2012 08:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-05-2012 11:19