23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że zostały wywieszone wykazy lokali użytkowych, przeznaczonych do zbycia w trybie przetargów nieograniczonych

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, zostały wywieszone wykazy lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych, nieograniczonych, oznaczonych jako:

  • lokal użytkowy oznaczony lit. C, o pow. 30,60 m2, usytuowany w budynku położonym przy ul. Siemiradzkiego 6A, zbywany wraz z udziałem 9/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, w tym w działce nr 22 o pow. 0,5482 ha w obr. 212, objętej KW nr PR1P/00072255/7;
  • lokal użytkowy oznaczony lit. D, o pow. 31,10 m2, usytuowany w budynku położonym przy ul. Siemiradzkiego 6A, zbywany wraz z udziałem 9/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, w tym w działce nr 22 o pow. 0,5482 ha w obr. 212, objętej KW nr PR1P/00072255/7;
  • lokal użytkowy nr 1U o pow. 23,83 m2, usytuowany w budynku położonym przy ul. Słowackiego 43, zbywany wraz z udziałem 106/1000 niewydzielonych części w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego do dnia 30.10.2097 r. działki nr 1000 o pow. 0,0539 ha obr. 207, objętej KW nr PR1P/00000294/7;
  • lokal użytkowy nr 1U o pow. 129,55 m2, usytuowany w budynku położonym przy ul. Słowackiego 52, zbywany wraz z udziałem 106/1000 niewydzielonych części w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego do dnia 17.12.2095 r. działki nr 1476 o pow. 0,0832 ha obr. 207, objętej KW nr PR1P/00051890/7.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 10 maja 2012 r.

JPGLokal użytkowy 1U przy ul. Słowackiego 52

JPGLokal użytkowy 1U przy ul. Słowackiego 52

JPGLokal użytkowy 1U przy ul. Słowackiego 52

JPGLokal użytkowy D przy ul. Siemiradzkiego 6A

JPGLokal użytkowy 1U przy ul. Słowackiego 52

JPGLokal użytkowy D przy ul. Siemiradzkiego 6A

JPGLokal użytkowy 1U przy ul. Słowackiego 52

JPGLokal użytkowy C przy ul. Siemiradzkiego 6A

JPGLokal użytkowy 1U przy ul. Słowackiego 43

JPGLokal użytkowy C przy ul. Siemiradzkiego 6A

JPGLokal użytkowy D przy ul. Siemiradzkiego 6A

JPGLokal użytkowy D przy ul. Siemiradzkiego 6A

Opublikował:  | Data publikacji: 30-03-2012 08:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-05-2012 11:19