22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja "Granica Polsko – Ukraińska: Szansa czy bariera, rozwoju społecznego i gospodarczego"

 

W dniach 29 - 30 marca br. w Zespole Parkowo - Pałacowym w Krasiczynie odbędzie się Konferencja "Granica Polsko – Ukraińska: Szansa czy bariera, rozwoju społecznego i gospodarczego". Organizatorem wydarzenia jest Polsko - Ukraińska Izba Gospodarcza, której Przemyśl jest członkiem. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele m.in. administracji rządowej i samorządowej, służb mundurowych i stowarzyszeń z obu stron granicy. 

 

Program Konferencji "Granica Polsko – Ukraińska: Szansa czy bariera, rozwoju społecznego i gospodarczego"

 

Dzień I: 29.03.2012 r. (czwartek)

10:00 – 10:05
Otwarcie obrad
Tadeusz Piłat – Wiceprezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej

 

10.05 – 10.20
Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
Jacek Piechota – Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej
Oleksandr Szłapak – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
Mieczysław Kasprzak – Wiceminister Ministerstwa Gospodarki
Cholewiński  Zygmunt – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśl

10:20 – 10:30
Wystąpienia przedstawicieli służb konsularnych i dyplomatycznych Ukrainy
Władysław Kanewskyj  – Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie reprezentujący Ambasadora Ukrainy w Warszawie Markjana Malskiego
Aleksander Baczyk – Konsul Honorowy Ukrainy w Przemyślu inaugurujący kadencję.

 

10:30 – 14.00
SESJA I: Granica polsko – ukraińska: Czynniki rozwoju gospodarczego i wzrostu eksportu polskiego na Ukrainę.

 

Prowadzący obrady: Jacek Piechota – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

 

 

Stosunki gospodarcze polsko-ukraińskie. Stan obecny i perspektywy.
Mieczysław Kasprzak  – Wiceminister Ministerstwa Gospodarki
Prognozy rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego we współpracy z Ukrainą.
Zygmunt Cholewiński – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Ukraińsko-Polski obrót gospodarczy w kontekście rozwoju eksportu.
Taras Tokarski – Radca Minister Kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady Ukrainy w Warszawie Radca-Minister
Polsko-ukraińskie obroty gospodarcze w kontekście rozwoju inwestycji polskich i eksportu na Ukrainę w latach 2010-2011.
Andrzej Grabowski – Radca Minister Dyrektor Biura Promocji i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

 

 

15:00 – 19:00
SESJA II: Rozwój gospodarczy terenów przygranicznych, a współpraca gospodarcza polsko-ukraińska.


Prowadzący obrady: Ołeksandr Szłapk – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

 

Perspektywy rozwoju gospodarczego miasta przygranicznego na przykładzie Przemyśla
Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla
Polsko-ukraińskie przewozy drogowe jako podstawowy instrument rozwoju eksportu. Bariery i ograniczenia.
Tadeusz Wilk – Dyrektor Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
Samorząd gospodarczy jako czynnik rozwoju eksportu.
Jurij Pukalski – Wiceprezes Lwowskiej Izby Przemysłowej
Perspektywy rozwoju ukraińsko-polskich klastrów transgranicznych: szanse i bariery.
Hab. Dr hab. Nadiya Mikuła – Instytut Badan Regionalnych NAN Ukrainy
Nowe wyzwania w Europie: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, a polityka regionalna i wpływ na rozwój biznesu na Ukrainie w świetle współpracy transgranicznej i międzynarodowej.
Mikołaj Budzyński – Dyrektor Regionalnego Funduszu Wsparcia Przedsiębiorczości Obwodu Czerniowieckiego
Ukraiński system państwowy wspierania sektora MŚP. Problemy i wyzwania.
Marek Zhelyak - Prezes European Cooperation Centre

 

17:20 – 18:00
Rola specjalnych obszarów rozwoju ekonomicznego w gospodarce pasa przygranicznego.
Andrzej Szortyka - Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu
Prognozy gospodarcze Obwodu Iwano-Frankiwskiego.
Michaiło Wyszywaniuk – Gubernator Obwodu Iwano-Frankiwskiego
Prognozy gospodarcze Obwodu Lwowskiego.
Mychajło Kostiuk - Gubernator Obwodu Lwowskiego

 

18:00 – 19:00
Panel: Rola granicy w gospodarce terenów przygranicznych i rozwoju eksportu.
Prowadzący: Oleksander Szłapak – Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej
Uczestnicy: Robert Choma, Mychajło Kostiuk, Michaiło Wyszywaniuk, Mirosław Karapyta, Andrzej Grabowski, Andrzej Szortyka\

 

 

Dzień II: 30.03.2012 r. (Piątek)

 

 

 

09:00 – 11:20
SESJA III: Obrót transgraniczny a problematyka społeczna  terenów przygranicznych Polski i Ukrainy

 

Wymiar sprawiedliwości a granica polsko-ukraińska.
Grzegorz Wałejko - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Diagnoza problemów społecznych i gospodarczych pasa przygranicznego.
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Mały ruch graniczny z Ukrainą. Szanse i zagrożenia.
gen. bryg. SG Dominik Tracz - Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
Służba celna. Likwidujemy barier stwarzamy szanse.
Piotr Daniel – Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu
Problemy służby przygranicznej Ukrainy.
Iwan Ambros – Zastępca naczelnika Zachodniej Jednostki Regionalnej
Koncepcja polsko-ukraińskiego ośrodka prawa transgranicznego.
Antoni Dębiński – Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II w Lublinie


11:35 – 13:30
Obrót transgraniczny a wymiar sprawiedliwości w Obwodzie Łuckim.
Petro Filuk – Prezes Sądu Apelacyjnego w Łucku
Obrót transgraniczny a wymiar sprawiedliwości w Obwodzie Lwowskim.
Tadej Pajonkewycz – Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Lwowie.
Problematyka pracy Konsulatu Generalnego RP w Łucku.
Krzysztof Wasilewski – Konsul RP w Łucku
Problematyka pracy Konsulatu Generalnego RP w Lwowie.
Andrzej Drozd – Zastępca Konsula Generalnego RP w Lwowie
Inwestycje zagraniczne na Ukrainie i ich ochrona.
Prof. dr hab. Wołodymyr Kossak - Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franko we Lwowie

 

 

13:30 – 13:45
Podsumowanie wyników obrad
Tadeusz Piłat – Wiceprezes Polsko -Ukraińskiej Izby Gospodarczej

13.45 – 14.00
Zamknięcie konferencji
Jacek Piechota – Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Opublikował:  | Data publikacji: 28-03-2012 15:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:12