12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

List otwarty Prezydenta Miasta Przemyśla i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu

W związku z wywiadem Posła na Sejm RP Janusza Palikota we wczorajszej (27 marca br.) audycji "Gość Radia Zet", Prezydent Miasta Robert Choma oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Bartmiński podpisali list otwarty odnoszący się do tej wypowiedzi. List został przedstawiony także do zapoznania się i ewentualnej akceptacji Radnym Rady Miejskiej w Przemyślu.

 


List otwarty Prezydenta Miasta Przemyśla
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu

 

Wyrażamy stanowczą dezaprobatę dla tonu i języka wypowiedzi Pana Posła Janusza Palikota dotyczącej Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, która została wygłoszona w dniu 27 marca br. w trakcie audycji „Gość Radia Zet”.


Czujemy się nie tylko upoważnieni, ale i zobowiązani do zajęcia stanowiska wobec takiej formy debaty publicznej. Jest ona wymierzona bezpośrednio w osobę cieszącą się powszechnym uznaniem i szacunkiem wielu środowisk w naszym kraju i poza jego granicami. Wypowiedź ta tym bardziej jest bolesna dla nas, mieszkańców Przemyśla, bowiem dotyczy Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla, hierarchy i człowieka niezwykle skromnego i wrażliwego na sprawy ludzkie, o wielkim autorytecie w Kościele partykularnym i powszechnym, a także wśród osób o odmiennym światopoglądzie.


W naszym odczuciu użycie określenia „cham” w znaczeniu nie biblijnym, lecz potocznym i obraźliwym, narusza nie tylko autorytet Arcybiskupa, ale godzi w wizerunek naszej lokalnej społeczności i nie mieści się w kanonach debaty publicznej przyjętych w demokracji.


Mając świadomość, że Metropolita Przemyski jest człowiekiem pokornym pomimo pełnionych funkcji, a także mającym duży dystans do siebie, protestujemy przeciwko takiemu dyskredytowaniu Jego osoby. Zwracamy się jednocześnie do wszystkich, którzy podzielają wyrażone w niniejszym liście stanowisko, do przyłączenia się do naszego apelu.

Przemyśl, dnia 28 marca 2012r.


Przewodniczący Rady Miejskiej                                                           Prezydent Miasta
         w Przemyślu                                                                            
Robert Choma
       Jan Bartmiński

Opublikował:  | Data publikacji: 28-03-2012 13:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:12