13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że zostały wywieszone wykazy nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Szkolnej w Przemyślu, przeznaczonych do zbycia

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w obrębie 214 miasta Przemyśla przy ul. Szkolnej, oznaczonych jako:

  • działka nr 1131/1 o pow. 0,0757 ha, objęta KW Nr PR1P/00063068/3
  • działka nr 1131/2 o pow. 0,0843 ha, objęta KW Nr PR1P/00063068/3
  • działka nr 1131/3 o pow. 0,0934 ha, objęta KW Nr PR1P/00063068/3

każda z udziałem 1/3 niewydzielonych części działek: nr 1131/4 obręb 214, objęta KW Nr PR1P/00063068/3 i nr 1134/2 obręb 214, objęta KW Nr PR1P/00063249/6, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów.
  
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 08 maja 2012 r.

JPGDziałki przy ul. Szkolnej (434,32KB)

JPGDziałki przy ul. Szkolnej (472,19KB)

JPGDziałki przy ul. Szkolnej (493,08KB)

JPGDziałki przy ul. Szkolnej (497,05KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 27-03-2012 13:25
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-05-2012 11:19