9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Przemyślu

Od wielu lat nauczyciele i uczniowie uczestniczą w szerzeniu idei wolontariatu. Od 2002 r. corocznie mali wolontariusze wspierają akcję fundacji „Dziewczynka z Zapałkami” z Łodzi. Pakują zakupy klientów w marketach zbierając pieniądze dla dzieci z rodzin ubogich. Pozyskane środki Fundacja przeznacza na organizację wypoczynku letniego dzieci, zakup pomocy szkolnych, gorących posiłków. Za systematyczną i bardzo aktywną współpracę otrzymaliśmy Certyfikat Fundacji.  
Od 12 lat szkoła czynnie włącza się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2001 roku w naszej szkole działał sztab WOŚP.
Od pierwszej edycji od roku 2001 uczestniczymy w piknikach charytatywnych fundacji "Życia Podkarpackiego", poprzez organizację trzygodzinnego bloku artystycznego oraz zawodów rowerowych. Bardzo aktywnie włączamy się w akcje charytatywne organizowane przez Fundację „Podaruj Dzieciom Radość”, których celem jest zbiórka pieniędzy na rzecz chorych dzieci. Co roku w dzień Świętego Mikołaja na Rynku miasta uczniowie uczestniczą w akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.  

W 2010 r. włączyliśmy się w szeroką akcję zbiórki darów dla powodzian.
Nie zapominamy o dzieciach z innych krajów – w 2007 i 2008 r. organizowaliśmy zbiórkę przyborów szkolnych, odzieży, zabawek, pomocy dydaktycznych dla dzieci w Iraku i Afganistanie. Dary zostały przekazane przez polskich żołnierzy pełniących misje stabilizacyjne w tych krajach.
Od 2005 r. cyklicznie organizujemy zbiórkę darów dla dzieci polskiego pochodzenia z Mołdawii. Od 2008 r. również cyklicznie organizujemy zbiórkę przyborów szkolnych, zabawek i odzieży dla dzieci przybywających w ośrodku dla Uchodźców w Przemyślu. Przez wiele lat organizowaliśmy zbiórkę zabawek dla Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu. Cyklicznie organizujemy występy artystyczne dla małych pacjentów z Oddziału Chirurgii i Pediatrii.
W 2007 r. samodzielnie zorganizowaliśmy ośmiodniowy pobyt 14-osobowej grupy dzieci polskiego pochodzenia z Mołdawii. Przekazaliśmy im również podręczniki, książki z literaturą piękną oraz przybory szkolne. Od wielu lat organizujemy zbiórkę zniczy dla cmentarza we Lwowie.

Wskazujemy dzieciom możliwości pomocy nie tylko ludziom, ale tym którzy są od naszej pomocy uzależnieni – dla zwierząt. Nasi mali wolontariusze chętnie przynoszą karmę dla zwierząt, którą przekazujemy do schroniska w Orzechowcach oraz Kliniki dr. Fedaczyńskiego.
Ratujemy żaby, które wiosną przechodzą przez bardzo ruchliwą ulicę w okolicach Kruhelu. Wolontariusze bardzo chętnie i z dużym oddaniem i ofiarnością uczestniczą w tych akcjach.
Dbając o środowisko uczniowie systematycznie uczestniczą w zbiórce baterii, makulatury i kartridźy. Stale prowadzimy akcję segregacji opakowań szklanych, tworzyw sztucznych, makulatury.
W naszej szkole powstał pierwszy mieście Honorowy Klub Krwiodawców zrzeszający nauczycieli i rodziców.
Wolontariusze stale opiekują się miejscem straceń przy ul. Lwowskiej oraz schronem bojowym przy ul. Sybiraków.
W latach 2007-2009 wolontariusze udzielali wsparcia przy organizacji festynu z okazji „Rodzicielstwa Zastępczego” przygotowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W roku 2009 pomagaliśmy przy organizacji charytatywnego turnieju piłkarskich piątek na rzecz Domu Dziecka Nasza Chata. .

Ponadto na przestrzeni ostatnich 10 lat szkolne zespoły artystyczne działające w ramach zajęć pozalekcyjnych wzięły udział w przeszło 500 koncertach, w tym ok. 100 o charakterze charytatywnym.
W latach 2004-2005 braliśmy, jako jedyna szkoła z terenu miasta Przemyśla, udział w programie „Wolontariat Studencki”, który był realizowany przez Centrum Wolontariatu w Warszawie.
Stale współpracujemy z Zarządem Polskiego Czerwonego Krzyża w Przemyślu oraz Caritas.
W latach 2004-2005 byliśmy organizatorami Wielkiej Parady Misia. W roku 2004 udzieliliśmy wsparcia organizacyjnego w przygotowaniu i przeprowadzeniu X Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego celem jest promowanie dobrych wzorców zachowań oraz upowszechnianie wolontariatu.    

W dalszym ciągu będziemy uczestniczyć we wszystkich sprawdzonych akcjach, ale również planujemy ciekawe formy pracy na rzecz drugiego człowieka - utworzenie Koła Małych Misjonarzy i Małe Koło Caritas.  

Kontakt:

Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Wincentego Pola 5, Przemyśl
tel. 16 678-55-76; e-mail: sp15przem@wp.pl; www.sp15.eu
 

Opublikował:  | Data publikacji: 22-03-2012 12:54
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-04-2012 15:06