9 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza przy II Liceum Ogólnokształcącym im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu.
Opiekun Bogusława Haśkiewicz we współpracy ze szkolnym pedagogiem Grażyną Sadowską.

 1. Zorganizowaliśmy zabawę choinkową dla niepełnosprawnych przedszkolaków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przemyślu. Służyliśmy pomocą na Międzyszkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek oraz Scenicznej Twórczości Bożonarodzeniowej. Pomagaliśmy także w organizacji pikniku integracyjnego „Przemyśl-bezpieczne miasto” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Basztowej.
 2. Wolontariusze brali udział w jasełkach organizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1. Część z nich włączyła się w program artystyczny, inni pomagali przy zmianie kostiumów i sprzątaniu.
 3. Od lat współpracujemy z Towarzystwem Walki z Kalectwem w Korytnikach. Uczestnicy WTZ odwiedzają naszą szkołę przed każdymi świętami, organizując kiermasz własnych wyrobów; zebrane fundusze przekazywane są na rzecz Towarzystwa. Przed Świętami Bożego Narodzenia jesteśmy zapraszani do Ośrodka w Korytnikach na wspólne kolędowanie i opłatek. Uczestnicy Warsztatów włączyli się w naszą akcję pomocy na rzecz odbudowy Szkoły w Laskach.
 4. W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 wolontariusze udzielali korepetycji dzieciom z rodzin zastępczych. Dzieci były kierowane do nas przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 5. W celu sprawdzenia efektów pracy wolontarystycznej braliśmy udział w Samorządowych Konkursach „Ośmiu wspaniałych”. Praca wolontariuszy zaowocowała w 2010 r., ponieważ laureatem XVI edycji konkursu został uczeń klasy III c Wojtek Żero, a dwóch następnych uplasowało się na najwyższych pozycjach w Przemyślu. W 2011 r. dwoje naszych przedstawicieli zostało laureatami XVII edycji konkursu w Przemyślu.
 6. Corocznie podejmujemy akcję krwiodawstwa. Wolontariusze pilotują ją, uczulają społeczność uczniowską na potrzebę służenia innym, agitują również do podejmowania decyzji o ewentualnej transplantacji narządów. Wielu z nich posiada certyfikat ratownika PCK, uzyskany na pozaszkolnych kursach. W roku 2010 podjęliśmy akcję mającą na celu rozpoczęcie badań pod kątem dawstwa szpiku.
 7. Corocznie organizujemy obchody Dnia Wolontariusza, koordynując pracę uczniów zajmujących się i będących pasjonatami działalności wolontarystycznej. Uczniowie przygotowują ciasto, z którego dochód ze sprzedaży przeznaczany jest na pomoc dla Schroniska w Orzechowcach. Jesienią każdego roku prowadzimy zbiórkę karmy, misek, kocy dla zwierzaków.
 8. Corocznie w szkole prowadzona jest akcja „Góra Grosza”, przebiegająca pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Fundusze zebrane w jej ramach wspomagają Domy Dziecka i rodziny zastępcze.
 9. W imieniu Fundacji Życia Podkarpackiego „Podaruj Dzieciom Radość” organizujemy kwesty na rzecz potrzebujących wsparcia finansowego dzieci – kosztowne operacje. W roku 2010 akcję prowadzono na rzecz Maksa i Julki.
 10. Współorganizowaliśmy charytatywny turniej siatkówki. Zgromadzone środki zostały przekazane na rzecz Domu Dziecka „Nasza Chata”.
 11. W roku 2010 powstał Szkolny Klub Wolontariusza. Opracowaliśmy regulamin Klubu, wyłoniliśmy liderów. Przeprowadziliśmy konkurs na logo wolontariatu. Pozyskaliśmy środki na zakup materiałów na odnowienie sali, w której mieści się Klub. Pozyskaliśmy sponsorów, darczyńców materiałów papierniczych, fotografów, którzy bezpłatnie wywołują odbitki z naszych akcji. Udało się znaleźć sponsora na zakup koszulek z logo wolontariatu, które posiadają wszyscy członkowie klubu.
 12. Włączamy się w organizację Dnia Otwartego i pikniku szkolnego. Wolontariusze przygotowują prezentację dotychczasowej działalności, gazetki informujące o dokonaniach oraz informacje o pracy wolontariatu w szkole. Na pikniki zapraszamy dzieci z rodzin zastępczych, dla których wolontariusze organizują konkursy, zabawy ruchowe i sportowe.
 13. Udało nam się także pozyskać fundusze na zakup klatek dla zwierząt z Kliniki Zwierząt Chronionych dr. Fedaczyńskiego. Wolontariusze systematycznie odwiedzają chore zwierzaki, pomagają w opiece nad nimi.
 14. Od grudnia 2009 r. prowadzimy akcję „Szlachetna Paczka”. Szkoła uzyskała certyfikat „Szlachetnej Paczki”, ponieważ koordynuje akcję na terenie Przemyśla.
 15. W maju 2010 r. przeprowadziliśmy kwestę na rzecz powodzian. Dokonaliśmy zbiórki pieniężnej oraz zgromadzliśmy trwałą żywność i środki czystości, które zostały przekazane Caritas w Przemyślu. Włączyliśmy się w pomoc rzeczową dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tarnowie, dotkniętej skutkami powodzi.
 16. Uczniowie pomagali w organizacji Wigilii dla ubogich organizowanej przez Caritas.
 17. Corocznie uczniowie kwestują na cmentarzach przemyskich. W roku 2010 podjęli się opieki nad grobem matki prof. Z. Brzezińskiego.
 18. Wolontariusze brali udział w kwestach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 40 uczniów intensywnie pracowało przez cały dzień kwesty.
 19. Zaangażowaliśmy się w pracę Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Efektem współpracy było uczestnictwo w szkoleniach i uzyskanie zaświadczeń do pracy z dziećmi dotkniętymi chorobą i przebywającymi w hospicjum.
 20. Uczniowie pomagali w przygotowaniu świetlicy na oddziale Pediatrycznym Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu. Przynajmniej raz w tygodniu zajmujemy się małymi pacjentami tego oddziału.
 21. Pomagaliśmy także Fundacji „Jerzyk”, która prowadziła zbiórkę darów na rzecz małych pacjentów. Zdeklarowaliśmy się na prowadzenie zbiórek umożliwiających zakup respiratora oraz innych przyrządów ułatwiających diagnozę dzieci.
 22. Uczniowie udzielają korepetycji dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kapitulnej.
 23. Włączyliśmy się także w akcje ekologiczne.
 24. Udało nam się także włączyć w prace tegorocznej Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Nasi przedstawiciele uczestniczyli w konkursie, zorganizowali debatę na temat wolontariatu, a jej efekty przedstawili w Warszawie jako jedyni delegaci powiatu przemyskiego.
 25. Wiosną włączyliśmy się w organizację Targów Edukacyjnych. Wolontariusze przygotowali własnoręcznie upominki dla kandydatów na uczniów szkoły, co wpłynęło na duże zainteresowanie naszą placówką. 
 26. W roku szkolnym 2011/2012 zaangażowaliśmy się w przedsięwzięcia planowane przez Przemyski Caritas: korepetycje w świetlicy Caritas, organizację zbiórki żywności dla potrzebujących.
 27. W porozumieniu z PCK pomagamy niewidomej osobie. 

 

Kontakt:

II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego, ul. Bp. J. Glazera 44, Przemyśl
tel. 16 679-96-75; e-mail: sekr2lo@poczta.onet.pl; http://lo2przemysl.edu.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 22-03-2012 12:51
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-04-2012 09:07