PILNE!!! Komunikat dot. szkolenia pt. Praktyczne aspekty wdrażania zarządzania ryzykiem-warsztaty.

Przypominam, że w dniach 26 i 27 kwietnia 2012r.  odbędzie się szkolenie pt. „Praktyczne aspekty wdrażania zarządzania ryzykiem-warsztaty.” W związku z ustawowym obowiązkiem wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w każdej jednostce - obecność na szkoleniu dyrektora szkoły bądź zastępcy jest obowiązkowa. Ewentualnie dyrektor szkoły może wyznaczyć do udziału w szkoleniu inną osobę (np. główną księgową). Zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail: podając dane uczestnika, pełną nazwę jednostki wraz nr NIP. Koszt szkolenia 130 zł od osoby.

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-03-2012 12:33 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 22-03-2012 12:33

Na skróty