18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja na temat mniejszości narodowych i etnicznych w województwie podkarpackim

W środę 21 marca br. w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się konferencja pod tytułem: „Mniejszości narodowe i etniczne województwa podkarpackiego”. Jej organizatorem była Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki. Uczestniczyli w niej podkarpaccy Posłowie, przedstawiciele samorządów, mniejszości ukraińskiej, romskiej i łemkowskiej.  Podczas spotkania poruszone zostały istotne kwestie związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi zamieszkującymi na terenie naszego województwa, dane statystyczne oraz programy współpracy. Miasto Przemyśl reprezentował Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, który przedstawił dobre praktyki współpracy z miastami partnerskimi Przemyśla na Ukrainie. Przygotowana prezentacja multimedialna zatytułowana: „Miasta Partnerskie Przemyśla na Ukrainie – dobre przykłady współpracy” pokazała zgromadzonym aktywność i zaangażowanie przemyskiego samorządu w rozwój i budowę dobrosąsiedzkich stosunków Polsko-Ukraińskich. Podczas wystąpienia Prezydent wspomniał o budowaniu nowych dobrych relacji i potrzebie dokończenia procesu związanego z przekazaniem mniejszości polskiej zamieszkującej we Lwowie siedziby dla „Domu Polskiego”. Zaproponował również zorganizowanie Konferencji o takiej tematyce we Lwowie i Przemyślu.
Celem konferencji było dokonanie diagnozy aktualnej sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych na Podkarpaciu oraz stworzenie płaszczyzny do dyskusji o problemach, z którymi przedstawiciele poszczególnych grup spotkają się na co dzień.  Według danych GUS z 2002r. najliczniejszą grupę w województwie podkarpackim stanowi mniejszość ukraińska (ok. 3 tys. osób), zamieszkująca głównie Przemyśl i jego okolice, gminę Komańcza, Zagórz. Mniejszość romska to ponad 700 osób. Zamieszkuje w większości ośrodki miejskie (Mielec, Stalowa Wola, Dębica, Jasło). Łemkowie na Podkarpaciu stanowią niewielką grupę - ok. 150 osób. Ich obecność widoczna jest zwłaszcza na południu regionu (Dukla, Krempna, Komańcza). Najmniej liczna grupa to mniejszość słowacka, żydowska, czeska, białoruska.    
 

JPGKonferencja na temat mniejszości narodowych i etnicznych w województwie podkarpackim

JPGKonferencja na temat mniejszości narodowych i etnicznych w województwie podkarpackim

JPGKonferencja na temat mniejszości narodowych i etnicznych w województwie podkarpackim

JPGKonferencja na temat mniejszości narodowych i etnicznych w województwie podkarpackim

Opublikował:  | Data publikacji: 22-03-2012 10:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:12