18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu


Dnia 27 stycznia 2012r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDEXIM” Sp. S.A. z Jarosławia na opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych  w ramach projektu „Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu”, a 3 lutego br. przekazano plac budowy Wykonawcy.
Projekt jest realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest na koniec czerwca 2012 r.

Na zakres rzeczowy inwestycji składają się prace projektowe i budowlane w Budynku Głównym, Dobudówce, Bramie Rycerskiej oraz zagospodarowanie otaczającego terenu. Nieruchomość zostanie przystosowana do prowadzenia Biblioteki Publicznej.

Inwestycja jest realizowana na podstawie podpisanej w dniu 30 grudnia 2011 r. umowy
o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII „Spójność wewnątrzregionalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.


Wartość całkowita: 10 258 781,09 zł
Dofinansowanie: 6 818 505,19 zł

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju
 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 21-03-2012 07:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:14