16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

47 Ogólnopolski Rajd Twierdza Przemyśl

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu


przy współpracy


Gminy Miejskiej Przemyśl, ZG PTTK, 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky'ego, Koła Przewodników PTTK, Klubu Górskiego PTTK „Karpaty”, Szkolnego Koła PTTK przy I LO

organizuje

47 OGÓLNOPOLSKI RAJD im. „TWIERDZA PRZEMYŚL”

TERMIN 21 kwietnia 2012 r.

 

TRASY RAJDU:

 

Trasa nr 1 Koła Przewodników PTTK
Zbiórka o godz. 8:00 na parkingu przy stadionie Polonia ul. Sanocka w Przemyślu. Przejazd autobusem o godz. 8:15 do fortu Borek- płatny dodatkowo 2 zł przy wpisowym.

Przejście trasy: fort XV ”Borek” - Siedliska fort I “Salis Soglio”– fort II ”Jaksmanice” – fort III “Łuczyce” – fort IV “Optyń”.

Długość trasy: 14 km Punkty: 14 pkt. do OTP, 15 pkt. do GOT

Prowadzenie: Marzena Opaluch

Trasa nr 2 SK PTTK przy I LO “Górska Twierdza Przemyśl”

Zbiórka o godz. 8:45 na parkingu przy stadionie Polonia ul. Sanocka w Przemyślu. Wyjazd autobusem do dzielnicy Kruhel Wielki - przejazd płatny dodatkowo 1 zł przy wpisowym

Przejście trasy: Kruhel Wielki - Wapielnica – fort VI “Helicha” – fort V “Grochowce” - Pikulice – fort IV “Optyń”.
Długość trasy: 10 km Punkty: 10 pkt. do OTP, 11 pkt. do GOT,
Prowadzenie: Edyta Hrymak, Grzegorz Hrymak

Trasa nr 3 Klubu Górskiego “Karpaty” PTTK
Zbiórka o godz. 9:30 na parkingu przy stadionie Polonia ul. Sanocka w Przemyślu. Przejazd autobusem do Rożubowic- płatny dodatkowo 2 zł przy wpisowym.
Przejście trasy: Rożubowice – Stanisławczyk – Hermanowice – fort IV “Optyń”.

Długość trasy: 10 km. Punkty: 10 pkt. do OTP, 11 pkt. do GOT.
Prowadzenie: Dariusz Hop

 

Trasa nr 4 Grupy Przewodników i Przodowników KRESY przy Klubie
Górskim “Karpaty” PTTK – TRASA 55+
“Śladami duchów Twierdzy i nie tylko...”
Zbiórka o godz. 10:00 na Rynku przy pomniku Dobrego Wojaka Szwejka

Przejście trasy: ul. Rakoczego; stary cmentarz żydowski – ul. Słowackiego; zespół koszarowy – ul. Przemysława; kompleks cmentarzy z I wojny światowej – cmentarz żydowski – ul.Pikulicka; cmentarz żołnierzy ukraińskich – Pikulice - fort IV “Optyń”.

Długość trasy: 7 km. Punkty: 7 pkt. do OTP, 8 pkt. do GOT.
Prowadzenie: Elżbieta Czycz

 

Trasa nr 5 Klubu Górskiego "Karpaty" PTTK - ROWEROWA

Zbiórka o godz. 11:00  na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd na trasę o godz. 11:15.

Przejazd trasą: Przemyśl – Krówniki – Siedliska - Jaksmanice – Rożubowice – Stanisławczyk - Hermanowice - Kolonia Hermanowska - fort IV „Optyń“.

Długość trasy: ok. 24 km.; Punkty: 10 pkt do K.O.T.

Prowadzenie: Jan Paradysz ( Przodownik Turystyki Kolarskiej)
Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 5 ROWEROWEJ
Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę.

Organizator zachęca do jeżdżenia na rowerze w kasku kolarskim. Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h.Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego.Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział turyści indywidualni, zespoły zgłoszone przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, oddziały, koła i kluby PTTK, inne organizacje turystyczne i społeczne, drużyny harcerskie. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział w rajdzie tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli lub rodziców) odpowiadających za ich zachowanie i bezpieczeństwo. .

Od każdego uczestnika wymagane jest: posiadanie stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanego do pogody) oraz dokumentu tożsamości, zespołowe pokonywanie trasy, przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowanie się ustaleniom organizatorów.

 

Zgłoszenia i wpisowe: do 16.04.2012r. - poniedziałek Biuro Oddziału PTTK ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel./fax: 16 678-53-74.

Liczba zgłoszeń na poszczególne trasy jest ograniczona.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :

Członkowie PTTK ( z opłaconą składką za 2012 r.) - 4 zł

Dzieci i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK - 6 zł

Dorośli nie zrzeszeni w PTTK - 8 zł

Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu uczniów)

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, opiekę prowadzących na trasach, pamiątkową odznakę rajdową (dotyczy pierwszych 70 osób, które dokonają wpisowego), materiał krajoznawczy, kiełbasę do pieczenia na rajdowym ognisku, możliwość udziału w konkursie wiedzy o Twierdzy Przemyśl z nagrodami, transport ok. godz. 15:00 z Pikulic do Przemyśla (ul. Jagiellońska).

Zakończenie rajdu: Zakończenie rajdu odbędzie się ok. godz. 14.00 podczas wspólnego ogniska na terenie fortu IV “Optyń”.

 

Postanowienia końcowe: świadczenia w ramach wpisowego przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zgłoszonych przez siebie uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawców. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.


Współorganizatorzy:

 

Miasto Przemyśl, ZG PTTK, 3 HGPAF im. Księcia Kinsky'ego

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 20-03-2012 13:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-03-2012 12:45