10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Skalnej w Przemyślu, przeznaczonej do zbycia

OGŁOSZENIE
 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,  położonej w obrębie 212 m. Przemyśla przy ul. Skalnej, oznaczonej jako działka nr 573 o pow. 0,0408 ha, objętej KW Nr PR1P/00039921/4, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 27 kwietnia 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 19-03-2012 13:14
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-05-2012 15:13