9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Henryka Wieniawskiego 5 i 8.

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych nr 14 i nr 24 w budynku przy ul. Henryka Wieniawskiego 5 oraz nr 4, nr 11 i nr 14 w budynku przy ul. Henryka Wieniawskiego 8, usytuowanych na działkach nr 1456 i nr 1458/3 (podwórze) oraz nr 1459 i nr 1458/1 (podwórze) wszystkie w obrębie 205.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 02 maja 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 19-03-2012 10:47
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-05-2012 15:13