18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że zostały wywieszone wykazy nieruchomości zabudowanych stacjami transformatorowymi, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości gruntowych położonych w Przemyślu, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, zabudowanych stacjami transformatorowymi, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na realizację celu publicznego, w skład których wchodzą niżej wymienione działki:

  1. działka nr 73 o pow. 0,0043 ha w obr. 215 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00066719/3, położona przy ul. Ofiar Katynia,
  2. działka nr 250/2 o pow. 0,0053 ha w obr. 207 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00063249/6, położona na Placu Św. Floriana,
  3. działka nr 267/1 o pow. 0,0123 ha w obr. 207 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00055376/6, położona przy ul. Bohaterów Getta.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 27 kwietnia 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 16-03-2012 09:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-05-2012 15:13