Punkt Konsultacyjny KSU w Przemyślu

Od 1 marca br. Przemyska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. rozpoczęła realizację nowego projektu pod nazwą „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego KSU (PK KSU)”.
Oferta Punktów Konsultacyjnych jest skierowana zarówno do osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą, jak i przedsiębiorców i będzie obejmowała zarówno usługi informacyjne oraz usługi doradcze związane z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

1) usługi informacyjne dotyczące:

• administracyjno-prawnych aspektów zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
• możliwości finansowania działalności gospodarczej z różnych źródeł,
• inne zagadnienia związane z prowadzeniem własnej firmy.

2) usługi doradcze:

• wymogi formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (np. wypełnianie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego, wypełnianie dokumentów do instytucji publicznych dot. zezwoleń, decyzji i opinii, wypełnianie formularzy w bazie CEIDG),
• marketing przedsiębiorstwa (np. opracowanie planu marketingowego, zredagowanie opisów oferowanych produktów i usług),
• organizacja przedsiębiorstwa (np. opracowanie zakresu obowiązków, regulaminu pracy),
• finanse przedsiębiorstwa (np. przygotowanie analizy finansowej przedsięwzięcia do wniosku kredytowego, przygotowanie wniosku do funduszu pożyczkowego wraz z wymaganymi prognozami finansowymi),

Usługi informacyjne są bezpłatne, natomiast usługi doradcze są dofinansowane w 90% ze środków budżetu projektu. Konsultanci zobowiązani się do zachowania pełnej poufności informacji.

Kontakt

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl
tel. (16) 670 27 49, e-mail: pk@parr.pl, www.parrr.pl
8.00-16.00
od poniedziałku do piątku
Harmonogram dyżurów w pozostałych lokalizacjach

Urząd Gminy Jarosław
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław
9.00-13.00
1-sza środakażdego miesiąca  Urząd Miasta Przeworsk
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
9.00-13.00
2-ga środa każdego miesiąca


Urząd Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
9.00-13.00
3-cia środa każdego miesiąca  Urząd Miasta Dynów
ul. Rynek 2, 36-065 Dynów
9.00-13.00  4-ta środa każdego miesiąca

PDFUlotka informacyjna dla prowadzących działalność gospodarczą (487,83KB)

PDFUlotka infiormacyjna dla rozpoczynających działalność gospodarczą. (472,83KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-03-2012 13:09 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-02-2013 11:14

Na skróty