29 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nasze podatki dla naszego miasta

Drodzy Mieszkańcy,


Marzec i kwiecień są miesiącami, w których składamy swoje zeznania podatkowe oraz płacimy obowiązkowe podatki. Dzięki płaceniu podatków w miejscu zamieszkania pomagamy nie tylko miastu, ale przede wszystkim przyczyniamy się do poprawy jakości życia naszej lokalnej społeczności. My jako mieszkańcy Przemyśla mamy możliwość, by tych pieniędzy trafiało do miasta znacznie więcej.  Jak to zrobić?


Powszechnie pokutuje błędne przekonanie, że podatki należy płacić w miejscu zameldowania. Zgodnie jednak z prawem podatnicy, którzy uzyskują dochody w Polsce, muszą rozliczać się w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania. Ustawodawca wyraźnie wskazał więc, że nie jest to miejsce zameldowania. Należy więc uznać, że o miejscu zamieszkania decyduje nie meldunek, lecz miejsce, gdzie osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.


Dochód z podatków częściowo trafia do miasta umożliwiając  w ten sposób  przeprowadzenie różnych inwestycji, rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, remonty, wspomagając nawet kulturę czy edukację. Warto więc płacić za to z czego się korzysta i rozliczać się z podatków tam, gdzie się mieszka.
Aby Wasze podatki zasilały budżet gminy, którą zamieszkujecie można to zrobić bez zbędnych niedogodności, zmiany miejsca zameldowania czy wymiany dokumentów.

Wystarczy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 w urzędzie skarbowym, aby do Przemyśla mogły wpłynąć dodatkowe dochody.
Wypełnienie takiego druku zajmuje zaledwie kilka minut.
Można go złożyć w urzędzie skarbowym wraz z corocznym zeznaniem podatkowym lub wysłać pocztą na adres Urzędu Skarbowego w Przemyślu (ul. Lwowska 9a, 37-700 Przemyśl).

Druki NIP-3 można pobrać:
1. Bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym w Przemyślu: ul. Lwowska 9a, 37-700 Przemyśl
2. Ze strony Urzędu Skarbowego:

http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/formularze_podatkowe/nip_2012/zap_3_.pdf
 

 

Prezydent Miasta
Robert Choma

Opublikował:  | Data publikacji: 07-03-2012 13:14
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:12