11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rewitalizacja Parku Miejskiego nagrodzona "Liderem"

Kapituła Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski już po raz dwunasty przyznała Tytuł "Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2011". Jeden z dziesięciu tytułów przypadł Przemyślowi za Rewitalizację Parku Miejskiego w Przemyślu, będącą częścią projektu "Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu". Konkurs ma za zadanie wyróżnianie najważniejszych przedsięwzięć m.in. o wymiarze społecznym, ważne dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji, jakości życia mieszkańców, inwestycje infrastrukturalne, ekspansywne firmy z Małopolski, z nowymi technologiami, tworzące nowe miejsca pracy. Kapituła przyznała także Nagrody Specjalne, które w tym roku otrzymało Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Uroczyste zakończenie Konkursu połączone z wręczeniem dyplomów i krótką prezentacją Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce - LIDER MAŁOPOLSKI 2011, odbędzie się 21 marca 2012 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

 

Rewitalizacja Parku Miejskiego w ramach projektu „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu”.

Prace w Parku Miejskim zakończone zostały w listopadzie 2011 roku i obejmowały m.in. modernizację oświetlenia oraz alejek, remont dwóch palców zabaw, rewitalizację stawu parkowego. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, a całkowity koszt jego realizacji to ok. 5, 7 mln zł.
Prace były kolejnym działaniem samorządu mającym na celu poprawę konkurencyjności turystycznej i atrakcyjności inwestycyjnej tej części Miasta obok m.in. trwającego remontu i modernizacji Zamku Kazimierzowskiego, odnowionego „Domku Ogrodnika” (Lider Małopolski 2009), pobliskiego stoku narciarskiego (Lider Małopolski 2005), czy też samej zabytkowej Starówki Przemyśla. To także realizacja idei rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego Miasta i przywrócenia im dawnej świetności oraz poprawa poziomu estetyki. Pośrednim założonym celem jest oczywiście także pobudzenie aktywności środowiska lokalnego i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.
Jeden z najokazalszych i najpiękniejszych parków na terenie Podkarpacia, zajmujący około 20 ha powierzchni, Park Miejski został założony w 1842 roku początkowo na zboczach góry zamkowej jako ogród publiczny. Obecny zasięg uzyskał na początku XX wieku. Widzimy w nim zachowane nieregularne układy alejek, ścieżek i naturalnych cieków wodnych. Te ostatnie wykorzystano przy budowie obiektu rekreacyjnego jakim jest kompleks urządzeń tzw. ciurka z odprowadzeniem wody do fontanny, dolnego stawu i Sanu. Drzewostan parku z dużą ilością gatunków uznanych za pomniki przyrody takich jak klony, jawory, wiązy górskie czy modrzewie europejskie został wzbogacony elementami małej architektury: altanki, kapliczka Matki Bożej, pomniki patriotyczne czy schody, które zostały wprowadzone ze względu na ukształtowanie terenu, łącząc różne poziomy parku. Zlokalizowano również współczesne place zabawa dla dzieci. Wszystkie te elementy w powiązaniu z zielenią, nadają parkowi charakter typowy dla parków miejskich z przełomu XIX i XX wieku. Od roku 2002 Park Miejski jest objęty ochroną konserwatorską.

Opublikował:  | Data publikacji: 09-03-2012 14:08
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:14