7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że zostały wywieszone wykazy nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w Przemyślu przy ul. Pustej, objętych Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów nieograniczonych, oznaczonych jako:
1) działka nr 2/19 o pow.4,5707 ha w obr. 213, objęta KW Nr PR1P/00071599/3,
2) działka nr 2/21 o pow. 8,9813 ha w obr. 213, objęta KW Nr PR1P/00071599/3,
3) działka nr 6/3 o pow. 7,6871 ha w obr. 213, objęta KW Nr PR1P/00071675/0,
4) działka nr 917/3 o pow. 3,9680 ha w obr. 212, objęta KW Nr PR1P/00071599/3,

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 20 kwietnia 2012 r.

Więcej informacji o strefie ekonomicznej w Przemyślu - TUTAJ

JPGWidok na teren strefy - stan przed uzbrojeniem (308,26KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 09-03-2012 12:55
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-04-2012 12:31