18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że zostały wywieszone wykazy nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Pasteura, ul. Czarnieckiego i ul. Kamienny Most oraz na Placu Św. Floriana w Przemyślu, przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w Przemyślu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów nieograniczonych:

  • I. nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 279 o pow. 1,5082 ha  w obr. 206 m. Przemyśla, objęta KW Nr PR1P/00002390/4, przeznaczona pod zieleń urządzoną, położona przy ul. Ludwika Pasteura w Przemyślu,
  • II. nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 389 o pow. 0,0536 ha, objęta KW Nr PR1P/00053337/7, oraz nr 399 o pow. 0,0080 ha, objęta KW Nr PR1P/00001601/0, obie w obr. 207 m. Przemyśla, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową, położona u zbiegu ul. Stefana Czarnieckiego i ul. Kamienny Most w Przemyślu,
  • III. nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 250/1 o pow. 0,0643 ha, objęta KW Nr PR1P/00063249/6,  działka nr 255/1 o pow. 0,2380 ha, objęta KW Nr PR1P/00055376/6, działka nr 282/2 o pow. 0,0210 ha, objęta KW Nr PR1P/00082233/0, działka nr 286/2 o pow. 0,0002 ha, objęta KW Nr PR1P/00055376/6 oraz  działka nr 295/2 o pow. 0,0010 ha, objęta KW Nr PR1P/00001325/1, wszystkie w obr. 207 m. Przemyśla, przeznaczona pod zieleń urządzoną z zabudową handlowo-usługową, położona przy Placu Świętego Floriana w Przemyślu,

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomościna podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 20 kwietnia 2012 r.

JPGDziałka przy ul. Pasteura

JPGDziałki na Placu św. Floriana

JPGDziałka przy ul. Pasteura

JPGDziałki na Placu św. Floriana

JPGDziałka przy ul. Pasteura

JPGDziałki na Placu św. Floriana

JPGDziałki przy ul. Czarnieckiego

JPGDziałki przy ul. Czarnieckiego

JPGDziałki na Placu św. Floriana

JPGDziałki przy ul. Czarnieckiego

Opublikował:  | Data publikacji: 09-03-2012 12:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-04-2012 12:31