18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości położonych przy ul. Bukowej w Przemyślu, przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętych KW nr PR1P/00010181/5, położonych w obrębie 203 miasta Przemyśla przy ul. Bukowej, oznaczonych jako:

  • działka nr 116/1 o pow. 0,0818 ha, zabudowana, 
  • działka nr 116/2 o pow. 0,0797 ha, niezabudowana,

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 20 kwietnia 2012 r.

JPGDziałki przy ul. Bukowej 16

JPGBudynek przy ul. Bukowej 16

JPGDziałki przy ul. Bukowej 16

JPGDziałki przy ul. Bukowej 16

JPGBudynek przy ul. Bukowej 16

JPGDziałki przy ul. Bukowej 16

JPGDziałki przy ul. Bukowej 16

JPGBudynek przy ul. Bukowej 16

Opublikował:  | Data publikacji: 09-03-2012 12:20
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-04-2012 12:31