11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rajd rowerowy Klubu Karpaty

PTTK zaprasza na rajd rowerowy
,, Otwarcie sezonu turystycznego - Powitanie wiosny ‘’
Regulamin rajdu
1. Organizator

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego

,, Karpaty ” 37 – 700 Przemyśl, ul. Waygarta 3, tel. 16/678 53 74, http://przemysl.pttk.pl

 

2. Trasa rajdu

Rajd rowerowy przebiegać będzie po drogach i bezdrożach Pogórza Przemyskiego na trasie: Przemyśl, Wyszatyce, Małkowice, Niziny, Bolestraszyce, Przemyśl ( ok. 33 km).

Zbiórka uczestników w dn. 24.03.2012 r.( w sobotę ) o godz. 1030 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd o godz. 1045.

 

3. Cel imprezy

Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku.

4. Warunki uczestnictwa

Rajd jest ogólnodostępny, mogą w nim wziąć udział miłośnicy spędzania wolnego czasu aktywnie, na rowerze. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie.

 

5. Zgłoszenia

Udział w imprezie należy zgłosić w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3. tel./fax: 16/678 53 74,

lub bezpośrednio przed wyjazdem w trasę u kierownika rajdu.

 

6. Informacje dodatkowe

Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę.

Uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.

Każdy uczestnik powinien posiadać: strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, dokument tożsamości ( członkowie PTTK legitymację ), zapasową dętkę lub łatki.

Organizator zachęca do jeżdżenia na rowerze w kasku kolarskim.

Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h

7. Postanowienia końcowe

Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem rajdu.

Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.

Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Szczegółowe informacje o imprezie można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu.

Udział w rajdzie jest bezpłatny !!!

Sekcja Turystyki Rowerowej.

ZAPRASZAMY ! ! !

 

Opublikował:  | Data publikacji: 09-03-2012 08:08
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-03-2012 08:08