5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odznaka honorowa - Za zasługi dla turystyki

Informujemy o możliwości składania wniosków o nadanie odznaki honorowej „Za Zasługi dla Turystyki” osobie fizycznej jak i organizacji lub innej instytucji.


Zgodnie z §3, pkt.4, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Turystyki”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu nanoszenia (Dz. U. z dnia 13 września 2002 r.), wniosek powinien być przedstawiony w Ministerstwie Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00- 082 Warszawa nie później niż na dwa miesiące przed terminem wręczenia odznaki.


W związku z powyższym prosimy zainteresowanych wręczeniem odznaki podczas wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki, o składanie wniosków w Departamencie Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ul. Łukasza Cieplińskiego 4, 35- 010 Rzeszów tel. 17 850 17 00
w terminie do 31 maja br.

 

Druki wniosków o nadanie odznaki honorowej znajdują się na stronie internetowej: http//www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce BIP – Województwo Podkarpackie – Sprawy do załatwienia w Urzędzie. 

Opublikował:  | Data publikacji: 05-03-2012 10:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-07-2013 09:01