Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 24 lutego 2012 roku Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcje na

Przemyśl, dnia 24 lutego 2012r.

MKL-V.7150.1.2012.EC7

 

Prezydent Miasta Przemyśla

informuje, że w dniu 24 lutego 2012r. Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcje na oddanie w najem niżej wymienionych lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

  1. ul. A. Mickiewicza 41                        - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferowała: Danuta Rostecka
  2. ul. Franciszkańska 19                      - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferowała: Grażyna Grzegorzak
  3. ul. Franciszkańska 21                      - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferowała: Ewa Augustyn - Ostrowska
  4. ul. Kazimierza Wielkiego 8              -  najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował: Krzysztof Wasiewicz
  5. Serbańska 8                                       - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował: Dariusz Leśko

Wadia po przetargach podlegają zwrotowi za wyjątkiem w/w osobom wygrywającym aukcję, które to  wadia zalicza się na poczet kaucji zabezpieczających lokale.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę:

ad. 1. - 0,00 zł słownie: zero złotych (A. Mickiewicza 41),

ad. 2. - 4.300,00 zł słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100 ( Franciszkańska 19),

ad.3. - 800,00 zł słownie: osiemset złotych 00/100 (Frańciszkańska 21),

ad. 4. - 1.400,00 zł słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100 (Kazimierza Wielkiego 8),

ad.5. - 2.200,00 słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100 ( Serbańska 8)

Opublikował(a):  Data publikacji: 01-03-2012 14:39 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 23-03-2012 12:37

Na skróty