5.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Tryb powoływania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Przemyślu

Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jaka weszła w życie z dniem 12 marca 2010 r., umożliwiła powoływanie gminnych, powiatowych i wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego.
Zgodnie z art. 41e ust. 2 ustawy organ wykonawczy samorządu terytorialnego może utworzyć taką radę na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
Jednakże powołanie rady musi być poprzedzone podjęciem uchwały określającej tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania rady, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków oraz potrzebę zapewnienia sprawnego ich funkcjonowania.

W załączeniu zamieszczamy Uchwałę Nr 196/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 

PDFUchwała Nr 196/2011 z dnia 25 sierpnia 2011

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl