Tryb powoływania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Przemyślu

Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jaka weszła w życie z dniem 12 marca 2010 r., umożliwiła powoływanie gminnych, powiatowych i wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego.
Zgodnie z art. 41e ust. 2 ustawy organ wykonawczy samorządu terytorialnego może utworzyć taką radę na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
Jednakże powołanie rady musi być poprzedzone podjęciem uchwały określającej tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania rady, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków oraz potrzebę zapewnienia sprawnego ich funkcjonowania.

W załączeniu zamieszczamy Uchwałę Nr 196/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 

PDFUchwała Nr 196/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 (436,55KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-02-2012 09:53 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 12-12-2013 09:45

Na skróty