11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

List do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmian w strukturze sądownictwa

Konsultowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości reforma struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego, wzbudza wiele wątpliwości i zastrzeżeń zarówno ze strony kadry sędziowskiej, jak samorządów, w tym także z naszego województwa. Planowane zmiany w naszym regionie będą polegać na zniesieniu Sądów Rejonowych w Lubaczowie i w Przeworsku, czyli dwóch z czterech z podległych Sądowi Okręgowemu w Przemyślu, a następnie ich przekształceniu w wydziały zamiejscowe Sądu Rejonowego w Jarosławiu. 

Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma podzielając te wątpliwości skierował do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina, z prośbą o ponowną analizę proponowanej reformy, podkreślając: "Te obawy wynikają w pierwszym rzędzie z przewidywanych skutków społecznych zmian wyrażających się obniżeniem prestiżu zarówno Sądu Okręgowego w Przemyślu, jak i spadkiem rangi miast, których reforma dotyczy bezpośrednio, a pośrednio także Miasta Przemyśla." Dodaje także, że "przekształcenie wspomnianych sądów w ośrodki zamiejscowe Sądu Rejonowego w Jarosławiu utrudni dostęp mieszkańców do nich, jeśli nie w ciągu całego postępowania, to przynajmniej na niektórych jego etapach. (...) nie bez znaczenia są także argumenty odnoszące się do wiekowych tradycji sądowniczych zarówno w przypadku Przeworska, jak i Lubaczowa. Sądy Rejonowe funkcjonujące w obydwóch miastach osiągają też bardzo dobre wyniki pracy nie tylko w skali regionalnej, ale także całego kraju, mogą się pochwalić również stosunkowo wysokim wpływem spraw." 

Opublikował:  | Data publikacji: 24-02-2012 15:36
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:12